.

صفحه اصلی مطالب مفید برای بیماران آشنائی با کولون
با توجه به پایان بازسازی ؛ روزهای یکشنبه و چهارشنبه در مکان دائمی مطب پذیرای بیماران گرامی هستیم
امتیاز کاربر: / 20
بدخوب 

کولون

روده بزرگ یا Colon که بر اساس ریشه یونانی Koluein ( به معنی To retard) نامگذاری شده است، اگرچه مانند روده باریک، در تغذیه و تعادل آب و الکترولیت اهمیت حیاتی ندارد ولی بدلیل آنکه منشاء بیماریهای متعددی مانند دیورتیکولوز ، ولولوس ، پولیپها و کانسر می باشد، آشنایی با آناتومی ، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی آن، برای هر پزشکی لازم می باشد.

جنین شناسی

از نظر جنین شناسی روده اولیه در هفته چهارم جنینی به سه قسمت hindgut, midgut, foregut تبدیل میشود. midgut منجر به تشکیل روده باریک و کولون تا نیمه کولون ترانسورس میشود و خونرسانی این قسمت توسط شریان مزانتریک فوقانی انجام میشود. باقیمانده کولون تا ابتدای آنوس از hindgut منشاء می گیرد که خونرسانی این قسمت توسط شریان مزانتریک تحتانی انجام میشود. Midgut در ششمین هفته حاملگی به خارج از شکم جنین منتقل شده و طی 4 هفته که در خارج از شکم می باشد بتدریج با یک چرخش 270 درجه در خلاف عقربه های ساعت دور شریان مزانتریک فوقانی چرخیده و در حفره شکم قرار می گیرند.

آناتومی

اندازه کولون در انسانهای مختلف متفاوت می باشد. طول آن بطور متوسط 150 سانتی متر می باشد (4/1 روده باریک) و از ایلئوم تا رکتوم ادامه می یابد. قسمتهای مختلف کولون شامل سکوم ؛ کولون بالارونده ؛ کولون عرضی ؛ کولون پائین رونده و سیگموئید می باشد.در ابتدای آن دریچه ایلئوسکال قرار دارد که ورود مواد از ایلئوم به کولون را تنظیم می کند. این دریچه تا فشار 80mmHg ، کفایت خود را حفظ می کند.

سکوم cecum که ریشه لاتین آن از caecus( به معنی blind) می باشد بصورت یک کیسه بن بست از قسمت آنتی مزانتریک کولون بالارونده منشعب میشود و خودش مزانتر ندارد. طول آن حدود 8 سانتی متر می باشد و قطر آن نیز در همین حدود می باشد و بنابراین پهن ترین قسمت کولون است ( به همین دلیل شایع ترین محل سوراخ شدن کولون بدلیل انسداد دیستال می باشد زیرا بر اساس قانون لاپلاس که می گوید فشار داخل یک کره ارتباط مستقیم با قطر آن کره دارد. فشار کولون در ناحیه سکوم بیشتر می باشد و در صورت بالا رفتن فشار داخل کولون اولین جایی است که پرفوره خواهد شد).

سکوم، کولون ترانسورس و کولون سیگموئید داخل حفره پریتوان قرار دارند ولی کولون بالا رونده، کولون پایین رونده و سطح خلفی انحنای کبدی و طحالی کولون، رتروپریتونئال می باشند و به خلف ثابت شده اند.

لایه های دیواره کولون شامل مخاط، ساب موکوزا، عضله حلقوی داخلی، عضله طولی خارجی و سروزا می باشد . عضله طولی خارجی بصورت سه نوار طولی دور کولون و در فاصله های 120 درجه از یکدیگر قرار دارند و تنیاکولی teniac coli نامیده میشوند که از آپاندیس شروع شده و تا ناحیه رکتوسیگموئید ادامه دارند.کوتاهتربودن طول تنیاکولی ها از طول کولون باعث تبدیل کولون به حفرات کوچکتر به هم پیوسته شده ( sacculation) که به هر یک از این حفرات Houstra coli و به این حالت Houstration گفته میشود. در طول قسمت خارجی دیواره کولون تعدادی زوائد چربی آویزان شده که Appendices epiploicae نامیده میشوند. سه تفاوت عمده کولون با روده باریک وجود Appendices epiploicae, Houstra coli, teniae coli در کولون می باشد، امنتوم بر روی کولون عرضی و در لبه قدامی فوقانی آن قرار گرفته است.

تامین خون کولون از طریق دو شریان عمده که از آئورت جدا میشوند انجام میشود. شریان مزانتریک فوقانی علاوه بر خونرسانی به روده باریک، تامین خون کولون تا قسمت میانی کولون ترانسورس را نیز بعهده دارد. خون باقیمانده کولون توسط شریان مزانتریک تحتانی تامین میشود. بین شریانهای مزانتریک فوقانی و تحتانی از طریق شریان حاشیه ای Drummond و قوس ریولان ارتباط وجود دارد. وجود این عروق کولترال باعث میشود در صورت انسداد هر یک از عروق مزانتریک، خونرسانی از طریق این کولترالها انجام شود. زوایه طحالی کولون دورترین نقطه به هر دو سیستم خونرسانی کولون می باشد بنابراین آناستوموزهای این ناحیه مستعد به ایسکمی می باشند.

 
اطلاعات تماس

نشاني مطب

 

خيابان شريعتي -بالاتر از سيدخندان -   روبروي خيابان خواجه عبداله انصاري - ساختمان۱۰۳۰- طبقه۵ - واحد۱۹ 

تلفن:۲۲۸۵۲۶۵۰- ۰۲۱   

تلفن همراه مطب :              ۶۰۷۶۲۷۸-۰۹۱۹