.

صفحه اصلی داستان های پزشکی آ‍‍‍‍‍‍‍پاندیسیت
با توجه به پایان بازسازی ؛ روزهای یکشنبه و چهارشنبه در مکان دائمی مطب پذیرای بیماران گرامی هستیم
امتیاز کاربر: / 8
بدخوب 

آپانديسيت

 

ساعت حدود 2 بانمداد بود.لحظه اي اخحساس كردم فرصت دارم روي صندلي و پشت ميز بنشينم، وقتي نشستم تازه فهميدم چقدر خسته شده ام.رزيدنت جراحي بودم و روز و شب سختي را در اورژانس گذرانده بودم.مشغول مرور بيماران مهم و ليست كردن كارهايي كه بايد بترتيب اولويت انجام دهم شده بودم،كه پدر و مادر ميانسالي همراه با پسر بچه 10 – 11 ساله شان كه ظاهري بيجان و رنگ و رو رفته داشت جلوي ميز من سبز شدند.بي تابي و نگراني در چهره و مادر هويدا بود.به نظر مي رسيد از من خسته تر باشند.

پدر گفت:اين بچه آپانديسيت داره چند تا بيمارستان برديم گفتند بايد عمل شود ولي جا نداشتند

گفتم:پس هر چه زودتر او را به بيمارستان ديگري ببريد،چون ما هم جا نداريم.

مادر گفت:خوب اين هم كنار آنها بخوابانيد.

چند دقيقه اي به سكوت گذشت.نميدانستم چه بايد بگويم.از خستگي ناي حرف زدن نداشتم از اينكه حرف مرا قبول نداشتند و شرايط مرا درك نمي كردند كمي عصباني شده بودم.

گفتم:در تهران بيمارستان زياده. خوب يك جاي ديگر برويد.

پدر كه از شدت خستگي در كنار ديوار چمباتمه زده بودگفت: خدا شاهده از ساع 7شب اين يازدهمين بيمارستانه كه ما اومديم،هيچ جاي ديگري را هم بلد نيستيم.مادر كه ديگر پسرش را روي تخت معاينه خوابانده بود گفت: ما اين بچه را همين جا مي گذاريم و هيچ جاي ديگري هم نمي رويم و رفت كنار شوهرش روي زمين نشست.من با بي توجهي خود را مشغول تكميل پرونده هاي بيماران قبلي كردم.چند مريض تحت نظر در تختهاي اورژانس بودند كه نيم ساعتي هم صرف معاينه مجدد آنها شد. اميدوار بودم پشيمان شوند و بروند ولي هنوز روي زمين نشسته بودند.ناگهان چشمم به پسرك افتاد كه با نگاه معصوم و نگران خود به پدر و مادرش مي نگريست،دلم سوخت كنار تختش رفتم و به او گفتم: چطوري ؟ از چه موقعي دلت درد مي كنه؟و با اين كلام شروع به گرفتن شرح حال كردم.او گفت: دلم ديگه درد نمي كنه! من در همان حال شكمش را معاينه كردم. شكم نرم بود و هيچ حساسيتي نداشت ولي كودك تب داشت. تقريباً مطمئن شده بودم كه آپانديسيت ندارد.وقتي با گوشي ريه هايش را سمع كردم رال واضحي در ريه راست داشت،بهترين تشخيص براي او پنوموني بود.

وقتي پزشكان اطفال نيز او را معاينه كرده و با تشخيص پنوموني لوب تحتاني ريه راست راهي بخش اطفال بود،خنده را در چهره اش ديدم.او بعد از ساعتها آوارگي در بيمارستانهاي تهران،حالا هم از تيغ جراحي نجات يافته بود و هم بالاخره يك تخت براي بستري شدن پيدا كرده بود.من نيز خود را به خاطر اينكه از همان ابتدا معاينه اش نكرده بودم سرزنش مي كردم ولي از اينكه نگاه معصومانه او در دلم نفوذ كرده و باعث شده بود او را معاينه كنم،خوشحال بودم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آپانديسيت

نكات:

1 – پنوموني بويژه در لوب تحتاني ريه مي تواند به خوبي تابلوي يك شكم حاد را تقليد كند. اين مسئله در كودكان و افراد مسن بليشتر اتفاق مي افتد. بنابراين در بيماران شكم حاد نبايد معاينه ريه ها، فراموش شود.

2 – هيچگاه با تشخيص ديگران، براي بيمار تصميمي نگيريد،و تا خودتان بيمار را معاينه نكرده ايد،دستوري براي او صادر نكنيد.

 

 
اطلاعات تماس

نشاني مطب

 

خيابان شريعتي -بالاتر از سيدخندان -   روبروي خيابان خواجه عبداله انصاري - ساختمان۱۰۳۰- طبقه۵ - واحد۱۹ 

تلفن:۲۲۸۵۲۶۵۰- ۰۲۱   

تلفن همراه مطب :              ۶۰۷۶۲۷۸-۰۹۱۹